IT NU  Publ 1998-10-23 Uppdat 1998-12-07    KONTAKT   informedFRITT FRAMCYKEL o SPÅRKALENDERNYTT
 

 

Världshistorien

- eller mänsklighetens historia?

Om man skulle skriva ett verk om världens historia och därvid nöjde sig med att skriva 6 bokstäver om hela mänsklighetens historia, dvs hela jordklotet inklusive jordens innandömen och troposfären under 10 000 år och sedan lade till lika mycket om resten av världen dvs lika många kubikmeter och år per bokstav, så att det verkligen blev en rättvis världshistoria, hur mycket skulle det bli då?

Vi lagrar det på det tätaste informationsmedium som används idag, CD-skivan. Det blir genast problem, för så många CD-skivor finns inte, okej, vi sätter igång att mångdubbla produktionen av CD-skivor. Men om vi så omvandlade hela jordklotet till ett lager av tätt packade CD-skivor, så skulle det ändå behövas ett par miljoner biljoner biljoner gånger mer för att få ihop en världshistoria värd namnet - och då har vi ändå bara skrivit om den materiella världen - och bara 6 bokstäver om jorden och mänskligheten!

Tror Du att jag bara har huggit till med en siffra? Nej då, så här går beräkningen till:

Jordens och troposfärens(den nedre atmosfärens) volym uppgår till 1,1x1021 kubikmeter. Universums radie torde uppskattas till ca 15 miljarder ljusår motsvarande 1,4x1026 meter, det ger den sfäriska volymen 1,2x1079 kubikmeter dvs 1,1x1058 gånger mer än jorden. Dessutom handlar det om 15 miljarder år mot mänsklighetens 10 000 år, det gör totalt 1,65x1064 gånger 6 bokstäver, det brukar kräva 9,9x1064 bytes. En CD-skiva rymmer normalt 650 miljoner bytes, den är 1,14 millimeter tjock och tar ytan 0,12x0,12 meter vilket dock minskar med 13,4 % om man lägger raderna så tätt som möjligt, varje skiva tar alltså upp 0,0000142 kubikmeter. Det betyder att det behövs 1,5x1056 skivor som tar upp 2,1x1051 kubikmeter motsvarande 2x1030 jordklot dvs två miljoner biljoner biljoner gånger mer än jordklotet!

Fredrik Flink

PS. Vad ska vi skriva? Tja, 6 bokstäver, "Jorden" kanske...