FRITT FRAM       ISSN 1403-1582   Publ 2010-01-05   Uppdat  2010-12-15    informed   IT NU   CYKEL o SPÅR   KALENDERNYTT   KONTAKT

forts Fritt Fram:s ledarsida

Gamla ledare!

Nya ledare!

 

 
 
 

LEDARE 200:

DET FUNGERAR!

Det går att göra oanade framsteg i behandling av ångest och depression, om man vågar pröva mer eller mindre nya idéer om vad ångest och depression och deras funktioner egentligen är.

Först av allt ska man veta att dessa idéer inte är något religiöst eller ideologiskt eller mystiskt - tvärtom, det handlar om en avmystifiering av begreppet ångest. Det finns tre nyckelbegrepp som betyder så (i förstone) ofattbart mycket att vi genast bör bekanta oss med dem. ANSPÄNNING är troligen den egentliga orsaken till all ångest och depression. INSIKT är en väg bort från ångesten och fram till den framtid där man kan undra hur man kunde låta sig plågas så helt i onödan. TID är det vi måste räkna med att det kräver, misslyckanden och återfall hör till processen, medan krav på snabba resultat bara leder till ökad anspänning.

Det är naturligt att betrakta sina känslor som riktiga och som en beskrivning av verkligheten. Men det kan också vara en fälla som man inte kommer ur innan man förstår att hjärnan kan spela oss ohyggliga spratt. Att ångest kan leda till kroppsliga symptom har tjatats till leda. Det omvända hör man sällan men det är betydligt viktigare att förstå. Det är vårt sätt att tänka och att misstolka kroppsliga signaler som är boven i dramat och skapar de känslor som verkar kasta sig över oss från ingenstans.

En viktig sak som kan vara mycket svår att förstå är att väldigt olika känslor (av t ex ångest) kan komma av i stort sett samma sak. Panikångest upplevs t ex ofta som väsensskild från den vid GAD så vanliga långdragna ångesten. I själva verket är det bara olika grader av samma sak, nämligen närliggande nivåer av anspänning. Som för att ytterligare komplicera förståelsen, försvinner ofta de tidigare symptomen när anspänningen ökar till en högre nivå.

Det är många som missat att få diagnosen Bipolär sjukdom eftersom de aldrig haft några manier. Det verkar som att många läkare fortfarande inte har kännedom om den nyare diagnosen Bipolär sjukdom typ 2, som kvällspressen raljerat med som påhittad av läkemedelsindustrin. Den förutsätter nämligen inte några manier, vilka omgivningen knappast kan missa, utan bara den betydligt beskedligare hypomanin, vars problem inte är att man skulle gå för långt i sak eller göra tokiga saker - utan främst att man ökar sin förmåga och anspänning till onormala höjder, så att man förr eller senare faller desto djupare ner i en depression.

Varför är det då så viktigt att sätta diagnoser på allt? Det är första steget till att göra något åt - inte att en människa är annorlunda utan - att en människa plågas. Och det är viktigt att förstå inte bara att ångest utan även att hypomani kan leda till depression. Överfokusering blir det däremot när en människa inte längre erbjuds vård efter att väl ha fått diagnos.

De här idéerna är mer kontroversiella än man i sin vildaste fantasi föreställer sig. Det finns en ganska utbredd uppfattning om att man inte ska försöka lösa sådana här saker själv (som om det skulle utesluta professionell hjälp) och att det kan vara farligt att låta "svaga" människor tänka för mycket. Dessbättre står det mesta av det här i en liten bok av psykologen Christer L Nordlund, som jag till yttermera visso fick av en tjänstgörande läkare som var specialist i psykiatri. Ska man bara läsa en enda bok så är det denna! Den tog mig visserligen tio år att fullt ut förstå, trots att den är lättläst, men sedan gav den mig teoretiska insikter som stämmer utmärkt med 30 års praktiska erfarenheter - och det fungerar!

Somliga kräver vetenskapliga bevis och det är bra om forskningen satsar på detta. Det är också helt rätt att begära vetenskapliga bevis som villkor - om det påstås att det finns vetenskapliga bevis. Men hur mycket av det vi håller på med i vardagen är vetenskapligt bevisat? Viktigare än att vara vetenskaplig är att kunna skilja på vetenskap och annat. SVT Text rapporterar t ex just i dag att det är vetenskapligt bevisat att "Skönhet ligger i sömnens slutna öga". Att vänta på vetenskapliga bevis kan ofta vara ännu mycket värre än att agera ovetenskapligt. Och hur ska man kunna utesluta placeboeffekter genom minskad anspänning när det är just minskad anspänning man försöker uppnå? Det vore som att försöka skilja mellan en foton och dess antipartikel. Men det är bara ett par av anledningarna till att den här artikeln platsar bland ett par hundra på Fritt Frams ledarsida.
 

Fredrik Flink 2010-12-15
 
 
 
 
 

LEDARE 199:

VILKILEAKS

Det är en självklarhet att bl a USA:s utrikesminister med all kraft fördömer en organisation enbart för att dess verksamhet kommer att avslöja - inte bara utmåla, för det är inget nytt, utan bevisa - USA som en veritabel mördarmakt. Ständiga anklagelser om de mest barbariska övergrepp och mass-slakt på civila, fredliga och oskyldiga människor är inte längre anklagelser - det är fakta.

Först säger man att man för mänsklighetens skull ingriper i Irak. Sedan är det man själv som begår omänskliga handlingar i Irak. Sedan hemligstämplar man all information om saken och gör det till ett ohyggligt brott att avslöja den. Sedan fördömer man dem som avslöjat den. Sedan begår man nya övergrepp för att krossa sanningssägarna och hindra ytterligare 'olagliga' avslöjanden.

Det verkar naturligtvis ganska uppenbart att Wikileaks chefredaktör i en sådan här situation inte springer i väg och begår våldtäkter. Troligare är väl att några lämpliga personer erbjudits ett antal miljoner dollar för att polisanmäla redaktören för våldtäkt. Troligen vräker man inte ut miljoner dollar om det inte också finns 'bevis' så att redaktören kommer att fällas. Å andra sidan kan de påstådda brottsoffren verkligen ha utsatts för detta, om inte annat har Wikileaks visat att osannolika övergrepp förekommer. Men det borde inte påverka debatten om huruvida det är rätt att avslöja brott mot mänskligheten.

Forskare har alltid ifrågasatts som mer eller mindre galna. Man kan likna Wikileaks verksamhet vid tillämpad forskning med det öppna samhället som mål. Många undrar varför man forskar om saker som man inte behöver veta - det som kallas grundforskning. Man kan likna Lars Vilks rondellhund vid grundforskning.

Och liksom mycket annan grundforskning har den verkligen gett resultat. Lars Vilks har som ingen annan bevisat hur det är ställt med den svenska yttrandefriheten. Det räckte med en teckning av en hund - som inte ens skulle publiceras, den råkade bara läcka ut - för att bli anklagad för rasism, mordhotad, överfallen och snudd på innebränd. Teckningen har tolkats som en krigshandling men är snarare en fredshandling - profeten som finns överallt, även i hundar, som inte alls är orena. Men om man godkänner den som ett fredsbudskap så måste man godkänna den även utan ett sådant budskap.

Det intressanta med s k islamister är att de inte, som de påstår, är muslimer. Islam är en fredsreligion, imamers fördömanden av våldsdåd är säkert minst lika seriösa som kristnas. Därför är det svårt att övertyga muslimer om att västvärlden är fienden. De behöver något som symboliskt skiljer våldsamma västerlänningar från våldsamma araber. Lars Vilks lever i västvärlden och har ritat profeten som hund. Muslimer skulle egentligen kunna bortse från det, de kan rycka på axlarna och säga: - En sådan teckning skulle jag aldrig göra. Om det inte hade varit för de s k islamisterna, som tagit vara på Lars Vilks som symbol. Frågan är om de vågade hoppas att västvärldens kulturpersonligheter skulle hänga på denna symbolik.

Världsfreden kan hotas, säger man. Säkerhetsaspekter har alltid varit tyranners främsta argument. Kanske går det att bevisa att ett slutet samhälle är säkrare. Men har man valt ett öppet samhälle så måste man välkomna och beundra Wikileaks - och Lars Vilks.
 

Fredrik Flink 2010-12-13
 
 
 
 
 

LEDARE 198:

DEN SOM TROR SIG FÖRSTÅ AVSIKTEN FÖRSTÅR INGENTING

I år har slutligen den svenska vapenplikten avskaffats. Dessförinnan straffades många vapenvägrare hårdare än grova våldsverkare när en utredare och en vapenfrinämnd tyckte sig förstå, att skälet till att man vägrar ta order att döda, var något annat än en "allvarlig personlig övertygelse mot vapenbruk".

För att någon ska kunna straffas för en brottslig gärning krävs enligt nu gällande lag för det mesta att han haft avsikt att begå gärningen. Redan från grunden är lagstiftaren ute på svag is - naturligtvis kan ingen veta vad någon annan har haft för avsikt. Domstolar ägnar sig därför alltid åt antaganden - det var precis så som rättsskippning inte skulle gå till. Rättsskipning skulle handla om bevisning, inte om antaganden. För att komma runt denna motsägelse gör man en cirkelreferens - det är domstolen som avgör vad som skall anses bevisat. Därmed kan vilka tankevillor som helst bevisas.

Ännu mer uttalat blir det i den svenska yttrandefrihetslagstiftningen som förkunnar att domstolen ska fästa större vikt vid avsikten med en publicering, än formerna för den. Det är inte vad någon faktiskt har sagt - utan vad någon annan eventuellt kan tänkas läsa in i det - som ska avgöra om upphovsmannen ska straffas för det!

Många har tagit för givet att Lars Vilks tecknar rondellhundar för att reta muslimer och på så sätt få uppmärksamhet som kompensation för ett misslyckat konstnärsskap. Från en sådan utgångspunkt ter det sig naturligtvis som misslyckat. Att någon genom konsten skulle vilja fästa uppmärksamheten på något helt annat än sig själv, tycks ha fallit alltför få politiska korrekta in.

Och den där Flink, som skriver hundratals bloggar på en taffligt formaterad hemsida och kallar dem för "ledare", han gör det väl för att han inte har något annat att göra eller för att ingen bryr sig om honom annars...

Viktigare än att förstå, är att förstå att man inte förstår.
 

Fredrik Flink 2010-12-06
 
 
 
 
 

LEDARE 197:

FJORTON PUNKTER FÖR DIKTATUR


1. Folkomröstningar får icke användas för politiska beslut. Däremot kan de användas för att undersöka den allmänna opinionen.

2. För att ge en känsla av medbestämmande kan medborgare få välja representanter till ett parlament som sedan fattar de politiska besluten.

3. Detta förfarande skall benämnas "rösta" för att ytterligare understryka upplevelsen av att komma nära makten.

4. Endast grupper av representanter som tillsammans valts av minst 4 procent av medborgarna får tillträde till parlamentet.

5. Alla medborgare får icke välja representanter, endast de som anses kunna fatta förnuftiga beslut.

6. Valda representanter är icke bundna vid och får icke hållas ansvariga för löften som lagts till grund för att välja dem.

7. Val av representanter får icke ske oftare än vart tredje år.

8. Medborgare skall uppmanas att utnyttja sin "rösträtt" dvs att välja representanter även om de inte vet vilka de ska välja.

9.  Representanter får icke deltaga i debatter i genomslagskraftiga massmedier som television, med mindre än att de kan visa att de redan i förväg representerar åtskilliga procent av medborgarna. Detta löses smidigast genom självsanering inom respektive redaktion i stället för genom lagstiftning.

10. Enskilda medborgare får icke ha fri tillgång till massmedier. Tidningsredaktioner måste göra ett urval av åsikter som kan publiceras. Ett gränsfall utgör Internet, vilket som en gest bör hållas fritt.

11. Stora förändringar får icke ske på traditionens bekostnad. Det finns hos medborgarna ett naturligt motstånd mot utveckling, vilket bör tas tillvara.

12. Ordet "diktatur" har en dålig klang, varför ordet "demokrati" är att föredra för att beskriva en diktatur.

13. En diktatur bör inte vara oinskränkt då detta skapar ett tryck för förändring som historiskt visat sig omöjligt även för ansvarstagande makthavare att stå emot.

14. Idéer om "utveckling" av demokratin skall undertryckas eller om nödvändigt förlöjligas.
 

Fredrik Flink 2010-12-06
 
 
 
 
 

LEDARE 196:

VÄRSTA TÄNKBARA KRÄNKNING

Vilken är den värsta tänkbara kränkningen av människovärdet? Det finns många kandidater. Jag ska bara ta upp den mest grundläggande.

Om jag hade varit en schimpans, hur mycket hade du gett för mina rättigheter då?

Kan man över huvud taget komma på (och acceptera) idén att en individ tyvärr måste offras för att det stora flertalet ska gynnas (och inga andra individer behöva offras), då kan man också komma på och acceptera idén att jag måste offras. Kan det förväntas att jag ska acceptera det?

Men du är ju människa!? Ja, men jag vill inte bli gynnad för att jag tillhör en viss ras, en viss art eller en viss grupp i övrigt. Det är inte poängen med att man är människa.

Men annars skulle man ju få göra plågsamma djurförsök på människor! Skulle man? Skulle man verkligen få göra det på människor? Nej, inte i något vi kallar ett mänskligt samhälle, av det enkla skälet att då är det plötsligt ett respektabelt argument att det är omänskligt eller att nackdelarna överväger. Då går det av någon anledning inte längre att avfärda som 'djurrättssynpunkter'.

Dessa 'humanister' ger alltså inte ett vitten för mig som individ, de kastar alla mina rättigheter överbord - om jag inte tillhör en viss art. Om du står för den sedvanliga uppfattningen så måste du nog till sist, även om du vägrar, stå för att du är egoist och rasist.

Hur är det möjligt att ens kalla sig något vackert klingande efter denna nedvärdering av en annan individ? Jag tror inte det handlar så mycket om pälsen eller händerna. Jag har utifrån mångårig egen erfarenhet blivit övertygad om att det handlar om (utebliven) kommunikation.

På grundval av enbart kommunikationen har dessa storstilade förkämpar för människovärdet uteslutit individer från alla rättigheter! Och vad värre är - detta styr helt och hållet behandlingen
av dessa individer i dag. Men hur länge till?
 

Fredrik Flink 2010-12-06
 
 
 
 
 

LEDARE 195:

DET ÄR MÖJLIGT

När man kämpar med sin ångest ska man inte tänka på vad som är möjligt utan på vad som är sannolikt. Annars när man kämpar ska man göra tvärtom.

Många förstår inte skillnaden mellan optimism och possibilism. Medan optimisten är övertygad om att det kommer att gå bra, så är possibilisten plågsamt medveten om att det kanske inte alls kommer att bli av, men vet samtidigt att det går att göra om man vill - enda sättet att göra det omöjligt är att låta bli.

Mycket, för att inte säga det mesta, av det som är självklara fakta i dagens samhälle, kallades för inte så många decennier sedan för totalt orealistiskt. Vad kan man då uppnå genom att påstå att en nödvändig förändring är orealistisk? Jo, att fördröja det. Men hur realistiskt hade det varit att fortsätta på det gamla sättet?
 

Fredrik Flink 2010-12-03
 
 
 
 
 

LEDARE 194:

PENGAR FINNS

Pengar finns vid varje tidpunkt - oftast på fel plats.

Vi börjar med det viktigaste - och oftast påpekade - människor i u-länder dör i massor för att det fattas några dollar till mat och sjukvård. Samtidigt har den rika världen ett astronomiskt överflöd. Allt borde handla om att föra över resurser - nu handlar det i stället om att inte vara på fel plats, vid en alltför lång tidpunkt.

Det är till och med så att mer resurser läggs på krig dvs att ta död på människor än på så kallad u-hjälp dvs att rädda livet på människor.

I Sverige får vi ständigt höra att det tyvärr, tyvärr inte finns pengar, till äldreomsorg, landsbygdsskolor, snöröjning och sandning så att folk inte slår ihjäl sig, järnvägsbyggen som kan ersätta miljö- och trafikfarlig vägtrafik, poliser som kan rycka ut inom ett dygn, psykvård åt människor som tvingas ta livet av sig i desperation osv. Det kallas för ekonomiska realiteter.

Samtidigt kan ungefär halva befolkningen ohämmat när som helst åka och köpa TV-apparater för 70 000 kronor - per styck - trots att priset inom något år kommer att ha halverats och trots att det finns likvärdiga apparater för ett par tusenlappar... Det är ekonomiska realiteter!

Pengarna finns alltså - i överflöd. De verkliga resurserna också. Men hur väljer politikerna att använda dem? Och varför godkänner vi det - för att vi tror på bekväma myter?

Skatter har alltid varit ett skällsord. Det har ansetts för "enkelt" att lösa verkliga problem genom att höja skatter. Det är inte alls enkelt. Det är hopplöst att föreslå en sådan rationell lösning.

Genom att göra ideologi av en ekonomisk fråga har man satt skygglappar på människor så att uppenbara förhållanden pratas bort - och lösningar man redan har i handen aldrig används.
 

Fredrik Flink 2010-11-30
 
 
 
 
 

LEDARE 193:

RÄDDSAMHÄLLET GRIPER IN


Riksdag, regering, domstolar och massmedia satsar allt för att
1. brottsoffer ska prioriteras
x. brottsoffer ska få samma rättigheter som brottslingar
2. det ska se ut som att brottsoffrens ställning stärkts utan att något förändras

Brottsofferjouren har
1. legitimerade psykologer
x. psykologer
2. inga psykologer

Den som utsätts för brott
1. blir snabbt erbjuden kostnadsfri psykologhjälp
x. får hjälp att hitta subventionerad psykologhjälp
2. får själv leta efter och ställa sig i kö för psykologhjälp till marknadspris

Om du ringer till en hjälpinstans som vill hänvisa dig till någon annan
1. så tar den första hjälpinstansen kontakt med den andra och sätter dem in i ärendet
x. så tar den första hjälpinstansen kontakt med den andra men du får själv dra hela historien gång på gång
2. så har du gjort fel och får veta att de har ju inget med det att göra, du får leta vidare

Domstolars normala tolkning av brottsbalkens 24:1 "Gärning som någon begår i nödvärn skall icke medföra ansvar" är att
1. Brottsoffret ska inte straffas lika hårt som gärningsmannen
x. Brottsoffret ska straffas lika hårt som gärningsmannen
2. Brottsoffret ska straffas hårdare än gärningsmannen

Huruvida brottsoffret ska få en rättegång avgörs av
1. Brottsoffret
x. Domstolen
2. Åklagaren

Polisen
1. är intresserad av att få information om olika iakttagelser
x. svarar artigt att dina iakttagelser inte gör någon skillnad
2. låtsas inte ha läst ditt brev

Den politiskt korrekta rangordningen är (fallande)
1. Brottsoffret - polisen - brottslingen
x. Polisen - brottsoffret - brottslingen
2. Brottslingen - polisen - brottsoffret(som det dock är synd om)

Om du polisanmäler gärningsmannen och denne inte gillar det utan lämnar in en motanmälan så kommer sannolikt
1. gärningmannens anmälan att avskrivas
x. båda anmälningarna att avskrivas
2. din anmälan att avskrivas och du själv att kallas till förhör

Min erfarenhet säger mig att säkraste sättet att komma undan både gärningsman och polis är att
1. göra polisanmälan
x. inte göra någonting
2. strunta i polisen och själv hämnas effektivt på gärningsmannen

Om du gör en polisanmälan om t ex vårdslöshet i trafik så har du
1. rätt att få veta att anmälan kommit in och förundersökning inletts
x. rätt att få veta att förundersökning inte inletts
2. ingen rätt att få veta att anmälan avskrivits samtidigt som den kom in

Om du ringer polisen som upprepade gånger uppmanar dig att göra en anmälan
1. så kommer polisen att prioritera din anmälan
x. så kommer polisen att behandla din anmälan på vanligt sätt
2. så kommer polisen att omedelbart avskriva din anmälan

Frasses Rättstjänst
1. kan inte heller göra något
x. åtar sig att ringa runt till alla olika hjälpinstanser och dra samma berättelse varje gång
2. rycker ut med sirener på motorcyklarna och spöar skiten ur gärningsmannen - kanske inte fullt lagligt, men klart bättre än övriga till buds stående alternativ - rädslan har segrat, at last!
 

Fredrik Flink 2010-10-21

PS. Rätt svar? 2 så klart! 13 rätt? Eller läste du fel i rubriken?
 
 
 
 
 

LEDARE 192:

8,8-ÖRESREVYN

Är det rimligt att varje svensk ska behöva betala 8,8 öre för att kunna göra bruk av sin yttrandefrihet utan att bli mordhotad, överfallen eller innebränd?

Lars Vilks har som ingen annan lyckats visa vad yttrandefriheten kostar i det svenska samhället. Han har inte presenterat en åsikt. Han har ritat en teckning som inte ens skulle publiceras. Vad ska då inte drabba den som yttrar en åsikt, som - Gud förbjude - dessutom inte är politiskt korrekt utan kanske tvärtom provocerande?

Massmedia har som vanligt missförstått alltihop. Man skriver hela artiklar, som om det vore av självklart allmänintresse, enbart om att bevakningen av Vilks senaste föreläsning kostade 800 000 kronor. Som om det vore för Lars Vilks skull - och som om det vore han som valt att vara bevakad. Och, viktigast av allt - som om priset för yttrandefrihet inte är högre än så.

Lars Vilks har visat många saker, med eller utan avsikt, men kanske mest av allt att priset för individer som gör bruk av sin yttrandefrihet är mordhot, överfall och mordbrand. Så fint och så öppet är dagens svenska samhälle. De enda som hittills gjort något åt det är Säpo - och en och annan förkättrad redaktör på al-qaidas dödslista. Kultureliten, som skulle gå i bräschen för intellekt och kurage, gör tvärtom.

Det som de, som inte tänker längre än näsan räcker, presenterat som rätten att teckna en nidbild av en profet, är i själva verket rätten att visa hur mycket yttrandefriheten kostar. Naiv fantasi är utvecklande - naiv fantasilöshet är förödande. Man drar slutsatsen att Lars Vilks "gör det här för att få uppmärksamhet" - hur som helst så räckte det inte, människor var så dumma att det inte räckte att fästa uppmärksamheten på hur hotad yttrandefriheten är.

Budskapet är tydligt: Om man säger något som retar någon, så har man missbrukat yttrandefriheten! Vad är det då för vits med yttrandefrihet?
 

Fredrik Flink 2010-10-08
 
 
 
 
 

LEDARE 191:

VI HAR STÄNDIGT ETT VAL -

UTOM NÄR VI GÅR TILL VALLOKALEN

Vad bra att det är politiska förändringar på gång. Det finns många som behöver det. De hemlösa väntar på tak över huvudet. Psykiskt sjuka väntar på vård som åtminstone är dålig i stället för obefintlig. Var tredje elev fruktar för sin fysiska säkerhet. De som fötts till fel art väntar på att få rätt att finnas till. Och det var bara Sverige. Utanför Sverige väntar miljoner för att inte säga miljarder på mat. Och överallt fruktar människor att inte kunna leva vidare på planeten eftersom vi släpper ut för mycket koldioxid.

Partierna debatterar nu för fullt bostäder åt hemlösa. Man lovar jättesatsningar på psykvården och patientinflytandet. Man slåss om huruvida vakter ständigt ska bevaka skolgårdarna eller om det räcker med kameror i varje hörn. Man diskuterar huruvida vi måste sluta äta kött eller om det går att få fram odlat kött i tillräckliga kvantiteter. Man bjuder över varann när det gäller u-hjälp och bensinskatt - fem- eller tiodubblad?

Nej - man gör inte det. I stället lovar politikerna om varandra en hundralapp mer eller mindre till pensionärerna. De kivas om förmögenhetsskatten och om huruvida skolan ska vara kunskaps- eller kreativitetsorineterad. Kort sagt, de bryr sig hur mycket som helst om alla de människor som klarar sig bäst. Individer som går under är inte gångbart - vem vet, de kanske inte klarar sig till valdagen?

Jag har varken tid eller lust att avgöra vilken tramshalva som ska få påstå sig representera mig. Jag slåss för demokrati och överlevnad. Vi har ständigt ett val - utom när vi går till vallokalen.
 

Fredrik Flink 2010-09-01
 
 
 
 
 

LEDARE 190:

PARTIET SOM BYGGER PÅ EN MISSUPPFATTNING

Jag tycker att den svenska flykting- och invandringspolitiken är fullkomligt vansinnig. Men de etablerade partierna vill inte diskutera den. Borde jag alltså välja Sverigedemokraterna i riksdagsvalet?

Hela existensen av Sverigedemokraterna bygger på missuppfattningen att vi har en massinvandring till Sverige och att den är skadlig. Sverigedemokraterna tycks anta att

I själva verket har vi nästan ingen invandring. Vi tar emot en mindre del av de flyktingar som vädjar till just oss för sina liv. Vi tar emot arbetskraft om vi inte klarar oss utan den. Vi tillåter en del familjemedlemmar till tidigare invandrade, eftersom det är ett brott att splittra familjer. Senast i går läste jag om en familj som ska sparkas ut från Sverige till olika världsdelar. Jag skäms som svensk. Och Sverigedemokraterna vill att jag ska skämmas ännu mer för att jag är svensk.

Det finns länder som har eller har haft en massinvandring som till och med varit skadlig. Det handlar bl a om några afrikanska länder som tagit emot miljoner flyktingar på ett år - utan att knota! Den dag Sverigedemokraterna börjar engagera sig för människors rättigheter och välkomnar fri rörlighet, då kan man ta deras motstånd mot invandringspolitiken på allvar.

Nej, Sverigedemokraterna är inte rasister - de är nog lika omänskliga mot alla raser. De sätter inbillade hot mot kulturen före verkliga hot mot levande individer - de är fascister. Ännu mer än övriga partier som redan gjort flyktingpolitiken omänsklig för att de är rädda för Sverigedemokraterna och ännu mer än tjänstemän som sitter och verkställer omänskliga beslut för att de inbillar sig att de inte har något personligt ansvar. Jag kan bara sätta mitt hopp till att Sverige inför demokrati så att svenskarna själva får ta förnuftiga beslut utan att snegla på vad andra tycker eller verkar tycka och utan risk för att bli av med jobbet eller rösträtten.

Svenska Dagbladet 26 december 2009: "Sammanlagt svarar 56 procent ja på frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra för Sverige. Däremot ansåg 30 procent att invandringen varit negativ och 14 procent var tveksamma eller svarade att de inte visste."
 

Fredrik Flink 2010-08-29
 
 
 
 
 

LEDARE 189:

GNÄLLSPIKAR!

Har ni lagt märke till dessa meningslösa debattkommentarer om att man inte störs av någonting? Jag störs inte av buller, det är väldigt lite buller, det hörs inte osv.

Jag svälter inte, det finns gott om mat, jag kan vara utan mat i flera timmar osv - alltså är det fel att klaga på världssvälten??

Ärthjärnor som inte tänker längre än näsan räcker kallar det för "småsaker" - om det hade varit en småsak så hade den klagande naturligtvis aldrig klagat på det. De verkliga gnällspikarna är de som alltid ska gnälla över dem som sakligt framför klagomål på sådant man utsätts för. Till råga på allt så har man mage att i stället kalla den klagande för gnällspik. Bara en sådan sak som att uppmana någon att flytta om de störs - vi kanske ska låsa in brottsoffer i stället för brottslingar? Tala om gnällspik när man klandrar någon för att bo på fel ställe!

Om ni inte t ex störs av flygbuller, så var för tusan glada för det och racka inte ner på dem som det faktiskt drabbar!! All heder åt dem som vågar klaga trots risken att bli trakasserad av en gnällspik - och vågar ta strid mot en hel kultur av tigande och lidande.
 

Fredrik Flink 2010-06-02
 
 
 
 
 

LEDARE 188:

TILL ALLA FEGISAR

Vem låter Lars Vilks kämpa ensam?

Han utsätts för hackare, mordhot, överfall och nu också mordbrand. Jammenn han har ju ritat en teckning... utbrister en massa människor!!

Om man ska se något gott i detta, så är det väl att jag (och kanske någon mer) har fått upp ögonen för dessa fega kräk - och då menar jag inte våldsmännen för de är inget nytt, utan dessa politiskt korrekta kulturpersonligheter som inte har en enda kota till ryggrad - FY FAN !

Bara ett exempel, långt ifrån det värsta: Kulturnyheterna på SVT ställer frågan varför ingen talar om de kostnader för bevakning som Lars Vilks orsakat med sitt verk, när alla talade om vilka kostnader som Anna Odell orsakade med sitt verk. En i sak fullständigt grotesk jämförelse - Anna Odell gjorde en utmärkt manifestation men den kostade verkligen pengar och det var hon säkert medveten om, det var ingen annans handlingar som gjorde att kostnaderna uppkom. Lars Vilks har inte valt att bli mordhotad, överfallen eller innebränd - och det intressanta är att heller ingen, kanske inte ens Kulturnyheterna, tycks anse att man ska behöva räkna med det bara för att man ritar en teckning. Samhället har valt att fysiskt skydda yttrandefriheten - sedan kan man undra vart det moraliska skyddet tog vägen.

Angreppen på Lars Vilks - då menar jag verbala som fysiska men däremot naturligtvis inte seriöst framförda synpunkter - är ett direkt angrepp på yttrandefriheten, det kan vem som helst inse. Det hade varit en intressant skillnad om han hade huggit ut en rondellhund ur Den svarta stenen, det hade varit en reell kränkning, inte bara för att det vore ett fysiskt och irreparabelt skadande av andras egendom utan också för att det vore omöjligt att bortse ifrån och det hade säkert varit lätt att förstå och dela den upprördhet detta fört med sig. Men nu har han inte ens satt upp sin teckning på Kaba, den har publicerats i en svensk tidning. Jag är inte muslim, men jag betraktar inte heller islam som en klen, svag och sårbar religion. Jag tror att de flesta muslimer inser att Lars Vilks teckning inte på minsta vis hotar deras religion. Att många av dem själva aldrig skulle rita en sådan teckning är en annan sak, som vi bör ha full respekt för.

Slutligen - det är möjligt att Lars Vilks i själva verket vill göra detta ensam, jag vet inte. Men det är inte poängen. Om han så skulle avsky vår inblandning så har vi en moralisk skyldighet som medmänniskor.
 

Fredrik Flink 2010-05-15
 
 
 
 
 

LEDARE 187:

FEM ÅR EFTER CYKEL O SPÅR

Kina planerar interkontinentala höghastighetsjärnvägar, har vi nu fått läsa i svenska dagstidningar - dock fortfarande inte i Dagens Nyheter, Sveriges mest konservativa morgontidning som hårdnackat driver kampanjer mot allt nytt på miljöområdet.

För ett år sedan skickade Linköpings och Norrköpings kommuner ut sitt förslag till gemensam översiktsplan på vilket jag svarade så här:

'Yttrandet "Med närheten till flygplatserna når man världen snabbt och enkelt." antyder att planen tillkommit vid mitten av 1900-talet och inte på 2000-talet. Det ger intrycket att järnväg ska användas för lokala transporter. Vi vet sedan länge att järnvägen realistiskt kan ta över snabba internationella transporter och på lite sikt även interkontinentala transporter. Vi vet också sedan länge att vi inte kan fortsätta använda flyget för merparten av utrikesresor och denna kunskap har spridits enormt de senaste tre åren, vilket tycks ha gått planförfattarna helt förbi. De sista resterna av den gammaldags synen lär försvinna praktiskt taget helt inom loppet av 5 år - ska planen gälla längre än så? Är det framtiden eller forntiden som ska framhållas? Helhetsintrycket blir att kommunen anser det viktigare att värna om förlegade statussymboler än att bidra till en fungerande infrastruktur.'

För att spara ynka tre rader valde kommunen att totalt omformulera mina synpunkter till "Fredrik Flink ifrågasätter att flygtrafik ska ge möjligheter till internationella resor, i stället borde sådana genomföras med höghastighetståg. Något annat ger uttryck för en ålderdomlig och förlegad samhällsplanering som med utgångspunkter i flygtrafiken snart blir inaktuell." Måhända var det inte antalet rader det gällde utan i stället att dra ett löjets skimmer över invändningen.

Men nu fastnar skrattet i halsen. Inte ens jag själv trodde att det skulle gå på 1 år. Och med "lite sikt" menade jag nog snarare 50 än 15 år som nu anges i de offentliga planerna.

Redan för 5 år sedan lanserade tidningen Cykel o Spår "Global Speed Rail - en vision om en enda linje i 600-700 km/h marschfart för att binda ihop fyra kontinenter med snabb, effektiv och säker person- och godstrafik. Att många såg det som totalt orealistiskt spelar inte längre någon roll - om de ens själva kommer ihåg det - nu när världens största land vill genomföra det på en tredjedel av tiden.
 

Fredrik Flink 2010-03-20
 
 
 
 
 

LEDARE 186:

DET HANDLAR INTE OM ISLAM OCH DET HANDLAR INTE OM EN BILD - DET HANDLAR OM MORD

Att över huvud taget sitta i en TV-studio och argumentera mot teckning av en bild, med en person som just utsatts för ett reellt mordhot från sataniska fanatiker, enbart för att ha tecknat bilden i fråga - det är en kränkning!

Personer som påstår att hundar är orena varelser gör sig skyldiga till en reell kränkning, långt värre än den inbillade kränkning det innebär att teckna en bild av en profet, som rondellhund eller inte. Det vedervärdigaste i denna debatt - vid sidan om mordhoten som jag inte kallar debatt - är personer som av ideologiska skäl bestämt sig för att stå på muslimers sida och därför inte har någon ryggrad kvar att visa en tacksamhetens solidaritet med Lars Vilks.

Mannen i TV-studion, som säger sig vara muslim, säger att i islam avbildar man inte profeter, en uppgift som för övrigt motbevisats. Än sen? Om jag ska respektera en religion så måste väl dess utövare också respektera att jag inte hör till denna religion och att Lars Vilks kan teckna hur många bilder han vill så länge han inte kallar sig muslim, för i så fall skulle det möjligen kunna vara en kränkning.

Lars Vilks är en hjälte, jag skulle till och med kunna säga att det är en kränkning att påstå att han inte är en hjälte. Att teckna en bild av en profet är inte ett hjältedåd - lika lite som det är en kränkning. Men att stå för detta, trots att man lever under mordhot för teckningens skull och att då ställa upp i massmedia och debattera sakligt, det är ett hjältedåd! Det är möjligt att Lars Vilks aldrig haft den avsikten, men var och en som inte identifierar sig med hans roll i dag bör allvarligt rannsaka sig själv och besinna att Lars Vilks just nu gör oss en stor tjänst.

Att över huvud taget kommentera en jämförelse mellan ett skämt om Muhammed med ett skämt om Förintelsen - vilka båda måste ingå i yttrandefriheten - och att dessutom göra det så elegant som Lars Vilks tyder på stor intellektuell, moralisk och psykologisk styrka.

Både kristendomen och islam är från början toleranta ickevåldsreligioner. Som god muslim borde jag se debatten om bilden som överspelad från den stund upphovsmannen mordhotas och tänka: Vår tro är stark, vår religion kränks inte av att någon utomstående tecknar en bild som vi aldrig skulle ha tecknat.

Att ställa muslimer mot kristna är bara skrattretande, ställ hellre rättfärdiga muslimer och kristna mot orättfärdiga muslimer och kristna. Om jag känner mig kränkt av något som muslimer eller kristna gör, kan jag då gå ut och hota att mörda alla muslimer och kristna? Eller om andra gör det, kan jag då anklaga alla muslimer och kristna för att kränka mördarna?
 

Fredrik Flink 2010-03-12
 
 
 
 
 

LEDARE 185:

POLITISKT KORREKT

Att ifrågasätta det politiskt korrekta - är det att tänka att jag är lite tuffare eftersom jag inte behöver bry mig om kvinnors eller barns eller fattigas eller djurs eller kommande generationers rättigheter? Jag såg nyligen någon stor ledarskribent beskriva det så.

Men att vara "politiskt korrekt"(jag hoppar över citattecknen i fortsättningen) handlar inte alls om att göra rätt - "politiskt" är här närmast en negation. Politiskt korrekt är man genom att lyssna till vad de flesta verkar tycka och inte ifrågasätta det. Man kan gärna yttra något som antyder att man naturligtvis delar deras syn. Man vill ju inte framstå som stökig eller gammaldags eller extrem eller orealistisk. Att vara politiskt korrekt kräver inga insikter och inget mod.

Är man politiskt korrekt så avvisar man alternativ som vindkraft, cykeltaxi, fartgräns 30, barns rättigheter, högfartståg och klimatpåverkan - ända tills de blivit allmänt accepterade, då hyllar man dem tvärtom som självklara! Vad har man åstadkommit då? Inte ett skit!

Förintelsen är ett aktuellt exempel. För att vara politiskt korrekt räcker det att instämma i kören och utbrista "Javisst ja, det är ju Förintelsens minnesdag i dag!". Att påtala de förintelser som hela tiden pågår är däremot inte politiskt korrekt, så länge djuren 'har det bra' innan de förintas. Politiskt korrekt sett är det en skymf mot Förintelsens offer att nämna förintelsens offer.

Att göra rätt är inte att vara politiskt korrekt - lika lite som att göra rätt för sig är att göra rätt.
 

Fredrik Flink 2010-01-27
 
 
 
 
 

LEDARE 184:

DET FINNS TVÅ KATEGORIER AV MÄNNISKOR

Jo, för en gångs skull är det sant, inte någon ironi.

Det är inte goda och onda - även de vi med självklarhet uppfattar som onda för ett resonemang som för någon i deras situation kan verka som det enda rimliga och för oss andra framstår som mer eller mindre förståeligt. Det är inte demokrater och antidemokrater - de flesta som kallar sig demokrater godtar om inte förespråkar en tidsbegränsad diktatur och antidemokraters bevekelsegrunder är många gånger fullt förståeliga fastän otillräckliga. Det är inte altruister och egoister - de flesta altruister syndar på nåden och både altruismen och egoismen hyllas i dag i samma andetag. Det är inte realister och fundamentalister - i slutändan visar det sig ofta vara fundamentalisterna som var realister. Det är inte smarta och dumma, inte praktiker och teoretiker - men nu börjar vi närma oss.

Det finns två kategorier av människor. De som tycker det är rätt att attackera oskyldiga eftersom man då kan rädda andra oskyldiga - det brukar sluta med att hur många oskyldiga som helst plågas helvetiskt eller dödas. Och så de som inte tycker det är rätt att rädda oskyldiga genom att attackera andra oskyldiga - det brukar sluta med, de få gånger de råkar få något inflytande, att en katastrof för en gångs skull förhindras.

Efteråt är det uppenbart för de flesta, men då har de glömt sin egen inställning. Då är det uppenbart hur vansinnigt det var att låta ändamålet helga medlen, hur naivt det var att tro att "om vi gör si och så, så blir det si och så, och då rättfärdigar det vad vi gjorde".

Oavsett om det ska kallas äkta och typisk utilitarism eller förvanskad och förråad utilitarism, så är det en form av utilitarism: Så mycket nytta och nöje för så många som möjligt - och teori är naturligtvis lika med praktik, om vi presenterar en seriös analys av hur det kommer att gå så kommer det naturligtvis att gå så också.

"Det är tråkigt" är den förstnämnda kategorins favoritkommentar. Apropå trafikdödade replikerade ett kommunalråd "Men detta måste ju vägas mot andra samhällsintressen". Glasklart - och genomskinligt, utom för dem med ideologiska glasögon, som inte behöver vara mörka, även de vackraste, enklaste och mänskligaste ideologier bortser från verkligheten. Det är bara tack vare detta vägande för och emot, som det över huvud taget är möjligt att ta livet av hundratals (eller totalt hundratals miljoner) människor och kalla det olyckor i stället för brott mot mänskligheten.

"Jag tycker mycket om djur, men jag anser att några av dem tyvärr måste offras". Moralen, eller sensmoralen, är exakt densamma som Hitler förkunnade: "Jag tycker mycket om tyskar, men jag anser att några av dem tyvärr måste offras". Jodå, tyskar är djur, det är vi alla, varken mer eller mindre än djur. Att säga att det är en annan sak när det gäller djur är inte bara ologiskt och ovetenskapligt, det är framför allt en mer eller mindre uppenbar undanflykt - eftersom jag inte räknas som djur så klarar jag mig från konsekvenserna av ett sådant resonemang.

Krig är ett tredje exempel på hur man räddar oskyldiga genom att plåga och döda oskyldiga. Man måste ju försvara sitt land. Om alla tänkte som Jonatan så skulle ondskan regera? Nej, om alla tänkte som Jonatan så skulle det inte finnas någon ondska. Tänk dig ett krig - och ingen går dit.

Vad är det världen behöver i dag? Att vi offrar ännu fler oskyldiga för att rädda ännu fler oskyldiga? Eller att vi slutar inbilla oss att om vi offrar si och så många oskyldiga så räddar vi si och så många oskyldiga och alltså är det något gott och alltså har vi rätt att bestämma vilka som ska offras och vilka som ska få leva?
 

Fredrik Flink 2010-01-05